نرخ سکه

1123

قیمت سکه بر اساس نرخ دلار و نرخ اونس طلای جهانی با فرمول تقریبی ذیل قابل محاسبه است:
0.244*نرخ دلار آزاد*اونس جهانی

بنابراین با توجه به اینکه هم اکنون نرخ اونس جهانی طلا، 1292 دلار و نرخ دلار آزاد، 13500 تومان است قیمت سکه برابر خواهد بود با:
0.244*13500*1292
که می شود:
4250000 تومان
در صورتیکه نرخ سکه در بازار 4750000 معامله می شود. یعنی سکه در بازار حدوداً ٥00 هزار تومان با نرخ دلاریش اختلاف دارد.

آخرین مطالب

مسکن در سال 98
مسکن
1398/01/16
اجاره مسکن در سال 98
اجاره مسکن
1398/01/16
نرخ سکه
تبدیل نرخ سکه
1398/01/18
تورم در سال 98
تاثیر تورم در سال 98
1398/01/20