اجاره مسکن در سال 98

1123

شوک قیمت مسکن در سال ٩٧ چه تاثیری بر اجارهٔ مسکن در سال ٩٨ دارد؟

یكی از شاخص‌هایی كه در اقتصاد مسكن کشور به صورت تكرار شونده، قابل مشاهده است نسبت قیمت به اجاره مسکن (P/R) است به گونه‌‏ای که طی ٣ دهه گذشته، رابطه‌ٔ قیمت و اجاره مسکن در دامنه نسبتاً معینی نوسان داشته است.
این نسبت در دوره رونق بازار مسكن، افزايشي و در دوره رکود، كاهشي بوده است.
در واقع پس از افزایش يكي از اجزاء كسر (P یا R)، جزء دیگر نیز افزایش می یابد تا نسبت یادشده به تعادلِ بلندمدت برسد. 
با توجه به اینکه طی سالهای ٩٦ و ٩٧ رشد صورت این کسر (قیمت مسکن) بیشتر از مخرج کسر (اجاره مسکن) بوده است پیش بینی می شود در سال جاری (٩٨) اجارهٔ مسکن به حرکت درآمده و بیش از قیمت مسکن، رشد یابد.
براین مبنا می توان پیش بینی نمود در سال جاری بازار اجاره در تابستان (که فصل نقل و انتقال است) همراه با التهاب باشد. هرچند نباید از یاد برد رشدِ بیشترِ اجاره نسبت به قیمت مسکن در سال جاری، دارای منطق اقتصادی است و دولت نباید تحت تأثیر فشارِ رسانه ای دچار این توّهم شود که می تواند به صورت دستوری با آن مقابله نماید.

برگرفته از سایت دکتر ملکی

آخرین مطالب

مسکن در سال 98
مسکن
1398/01/16
اجاره مسکن در سال 98
اجاره مسکن
1398/01/16
نرخ سکه
تبدیل نرخ سکه
1398/01/18
تورم در سال 98
تاثیر تورم در سال 98
1398/01/20